Ulice na slovo b, Novi Pazar

Beogradska
Biserovačka
Borisa Kidriča
Borski kej
Bosanska
Boška Buhe
Branislava Bakračevića
Branka Ćopića