Ulice na slovo j, Novi Pazar

Jablanička
Jaćima Ristovića
Jaklja
Jalija
Javorska
JNA
Jošanička obala
Jošanički kej
Jugovića