Ulice na slovo k, Novi Pazar

Kačanička
Karađorđeva
Kej 37. sandžačke divizije
Kej skopskih žrtava
Kolubarska
Kosančićeva
Koste Racina
Kozaračka
Kragujevačka
Kraljevića Marka