Ulice na slovo o, Novi Pazar

Omladinska
Oslobođenja
Osmana Dervišnurovića
Osmana Đikića