Ulice na slovo r, Novi Pazar

Rade Petrovića
Radnička
Ramiza Koce
Ras
Rasima Halilovića
Relje Krilatice
Rifata Burdževića
Ruđera Boškovića