Ulice na slovo s, Novi Pazar

Salih Bega Rasovca
Sandžačka
Sarajevska
Save Kovačevića
Sjenička
Solunska
Sopoćanska
Srđana Stojovića
Stane Bačanin
Stanice Spasojević
Stanimira Đokovića
Stevana Nemanje
Sutjeska
Svojbor
Šabana Koče
Šumadijska