Ulice na slovo v, Novi Pazar

Vase Pelagića
Vehba Kolašinca
Veljka Vlahovića
Višegradska
Vuka Karadžića